Bilbromsar har två uppgifter, nämligen dels att sakta ned hastigheten och dels se till att fordonet inte kan sättas i rullning vid parkering. För sistnämnda är det handbromsen som står för uppgiften. För att sänka hastigheten är det i stället bilens bromssystem (färdbroms) som är verksam. Alla bilar i allmän trafik i Sverige måste ha både parkeringsbroms och färdbroms.

bromssystem

Färdbromssystem består av i huvudsak tre delar, nämligen bromsok, bromsbelägg och bromsskivor. Det är många delar i en bil som är avancerade både mekaniskt och elektroniskt, men bromssystemet tillhör faktiskt de minst komplicerade funktionerna.

Vad händer när man bromsar?

När du trycker ner bromspedalen på din bil kommer inledningsvis kraften från pedalen att föras vidare till en bromscylinder. Det sker via ett bromsrör som är fyllt med vätska. Cylinderns roll är sedan att fördela kraften för att sakta ned hjulet. Det sker genom att bromsoket pressas mot själva bromsskivan för att helt enkelt sänka farten på den.

Bromsok

Bromsoket har uppgiften att överföra bromspedalens kraft till själva skivan. När du trycker ner pedalen förs bromsoket mot skivan. Det är dock själva belägget som trycks mot skivan. Vanligast är så kallade fasta bromsok. Dessa är mycket enkla konstruktioner med kolvar på vardera sida om bromsskivan och de kan liknas med handbromsar på cyklar.

Bromsbelägg

Bromsbelägget är den del av bromsoket som ligger mot bromsskivan. Det är den friktion som uppstår när belägget pressas mot skivan som gör att bilen saktar ner. På belägget finns en slityta som successivt slits ner.

Bromsskiva

Bromsskivan är den del av bromssystemet som sitter centralt placerat i hjulet. Den är inkilad mellan beläggen och den absorberar kraften from bromspedalen genom friktion. Detta leder i sin tur till att bilens hastighet minskar.

Dåliga bromsar

Att upptäcka dåliga bromsar är inte svårt. Det finns till exempel varnare på bromsbeläggen som på olika sätt berättar för dig när det är dags att byta belägg. Varnaren kan vara av form av ett plåtbleck som sitter invid själva slitytan. När slitytan har slitits ned kommer bromsskivan att komma i kontakt med den och då uppstår missljud. En annan varningsfunktion är av mer modern typ. I många moderna bilar finns en kontakt i själva slitytan. När ytan är nedsliten så att kontakten kommer fram kommer elektroniken i bilen att uppfatta det och en varningslampa kommer att tändas.

Vissa delar i bromssystemet är enklare att byta på egen hand än andra, men har du erfarenhet av bilreparationer ska det inte vara några större problem att byta både bromsok, bromsskivor och bromsbelägg själv. Du ska dock vara noga med att komma ihåg att bromsskivor ska bytas parvis och att också byta bromsbelägg samtidigt som du byter skivor.

ABS-bromsar och ESP

ABS är ett system som ökar trafiksäkerheten i och med att hjulen inte låser sig vid kraftig inbromsning. Det leder bland annat till att det är möjligt för föraren att fortsätta styra bilen för att till exempel kunna göra en undanmanöver samt att bromssträckan generellt sett förkortas. ABS och det ännu mer avancerade ESP-systemet har inget med bromssystemets faktiska bildelar att göra, utan är ett elektroniskt system.