En bil utsätts ständigt för krafter och det i princip från alla riktningar. För att komforten i körningen ska bli god för både förare och passagerare och för att bilens delar ska ha en lång livslängd krävs därmed fjädring av olika slag. I en bil finns i grunden två typer av fjädring, nämligen det grundläggande fjädringssystemet (fjädrar, stötdämpare, med mera) som jämnar ut krafter från vägen och det system som ger stabilitet i kurvor och vid tillfällen då ett eller flera hjul rör sig asymmetriskt i höjdled i förhållande till andra (krängningshämmare).

fjädrar

Fjädringssystem är benämningen för hela den apparat av delar och funktioner i bilen som länkar chassit med själva vägbanan. Som du förstår är det då inte bara enskilda fjädrar i hjulupphängningen som ingår utan även bland annat stötdämpare, bussningar och så även däcket i sig. Det är ju däcket som är den första delen av bilen att komma i kontakt med ojämnheter i vägbanan och lufttrycket i däcket påverkar hur bra prestanda bilen kan ge dig.  Dina fälgar kan även ha en begränsad påverkan på din fjädring. Detta beror på att hjulet kommer ha en annan vikt med en plåtfälg än med en aluminium fälg.

Fjädringssystem med olika fjädrar

I ett fjädringssystem för bil kan det finnas antingen passiva fjädrar eller så kallade hydropneumatiska fjädrar. Sistnämnda är relativt ovanligt, men Citroën har under många år levererat sina personbilar med sådan teknik.

Passiva fjädrar för bilar är i form av skruvfjädrar och är alltså mycket enkla till konstruktionen. Egentligen är det ingen större skillnad på en fjäder till bilen och den skruvfjäder som sitter i bläckpennor. Fjäderns uppgift är att genom sin spiralutformning ta upp kraften i stötarna som uppstår då däcken rullar över ojämnheter. Stötupptagningen sker genom att fjädern helt enkelt pressas ihop respektive dras isär.

För hydropneumatisk fjädring används i stället gas som komprimeras respektive utvidgas. Det är samma koncept som det som kontorsstolar med fjädring bygger på.

Stötdämpare och fjädring

Stötdämparen är en annan del av bilens totala fjädringssystem. Uppgiften för den här bildelen är att dämpa större svängningar i bilen som uppstår genom att ojämnheterna i vägbanan är lite mer omfattande i längdriktningen.

Ett fjädringssystem för bilen består av både stötdämpare och fjädring. Det går egentligen inte att köra med bara en av dessa tekniker utan det krävs att de samverkar för att det ska vara komfortabelt att köra och att åka med som passagerare.

Mjuk och styv fjädring

Fjäderstyvheten för en viss bil avgörs framför allt av vilken slags körning som bilen är avsedd för. Ju viktigare komforten är, desto mjukare ska fjädringen vara och ju viktigare väghållningen är, desto styvare ska fjädrarna vara.

En bil utvecklad för racing på bana har en mycket styv fjädring för att bromsegenskaperna och manöverdugligheten ska vara så optimal som möjligt. Familjebilar och taxibilar har i stället mjukare fjädrar för att säkra en god komfort. Samtidigt är fjädringen i exempelvis en taxi inte överdrivet mjuk då det skulle inverka menligt på väghållningen.

Sammanfattning

Fjädring gör att bilens komfort blir optimal samtidigt som väghållningen inte försämras

Den typ av fjädrar som används i bilar är normalt skruvfjädrar

Stötdämpare och fjädring samverkar