Kardanaxel är en komponent som är central i drivlinan i många olika typer av maskiner. Dess uppgift är att överföra kraft, eller rättare sagt vridmoment, från en motor till den komponent som utför drivningen. Det bästa exemplet är bakhjulsdrivna bilar (om motorn är frontmonterad) men det kan finnas kardanaxlar även i lok, kranar, fartyg och pressar, och om du undrar hur kraftöverföringen sker mellan en traktor och redskap som hängs baktill sker det genom en kardanaxel.

Kardanaxel

Kardanaxel i bil

I en personbil med bakhjulsdrift eller fyrhjulsdrift ansvarar kardanaxeln för överföringen av kraft från motorn, som sitter framme i fordonet, till drivningen på bakhjulet. Om bilen är framhjulsdriven krävs alltså ingen kardanaxel. Så kallade kardanknutar behövs emellertid. Dessa komponenter fungerar som leder som gör att axeln kan rotera.

I en bakhjulsdriven eller fyrhjulsdriven bil är kardanaxeln kopplad till växellådan framtill och till bakaxeln baktill i bilen. Som du förstår är denna komponent av det längre slaget och den tar också en del plats. Om du har en bakhjulsdriven bil kan du notera att det finns en förhöjning i golvet som löper från växellådan fram bakåt under eventuella baksäten. Denna upphöjning ger utrymme för drivaxeln och den kallas ofta för kardantunnel.

Där kardanaxeln möter bakaxeln, det vill säga den maskindel som förbinder de två bakhjulen, sitter en kardanknut. Det är denna maskindel som står för kraftöverföringen mellan axlarna. På fordon med flera bakaxlar, till exempel lastbilar, fortsätter axeln vidare förbi det första hjulparet. Konstruktionen av en kardanknut kan på ett ganska tydligt sätt liknas vid två gångjärn som kan rotera fritt runt varandra sammanbundna i mitten.

En kort historik

Vanligtvis brukar den italienske uppfinnaren Girolamo Cardano, som var verksam under 1500-talet vara den person man tillskriver uppfinningen kardanknut. Han beskrev redan år 1545 hur en ledad roterande axel skulle kunna överföra drivmoment. Cardano, vars namn återfinns i den nuvarande benämningen, konstruerade dock aldrig några faktiska tillämpningar med sin uppfinning, utan det var den engelske uppfinnaren Robert Hooke samt vårt eget universalgeni Christopher Polhem som konstruerade de första maskinerna med kardanaxlar och kardanknutar. Polhem har faktiskt också fått sätta sitt namn på en variant av Cardanos uppfinning och begreppet polhemsknut (Polhem knot) är känt globalt.

Reparation och byte

Kardanaxeln och kardanknutarna är några av de känsligaste delarna i din bil och det är viktigt att kontrollera maskindelarnas skick med jämna mellanrum och snabbt åtgärda eventuella identifierade brister. Ett sätt att ganska enkelt identifiera om det finns något problem med kardanaxeln i din bil är att lyssna efter ett malande eller möjligen vinande hjul som upplevs komma från under bilen. Om du hör missljud från under bilen bör du först kontrollera lagringen under knutkorset för att sedan gå vidare med din undersökning.

Att byta ut delar i drivlinan är något som kräver en del expertis och det är en fördel om du vänder dig till en auktoriserad verkstad för service och reparation.

Har du mer kännedom om hur din bils drivlina ser ut och upplever att du kan utföra utbyten och reparationer på egen hand kan du enkelt köpa reservdelar på nätet. Det gäller bara att du är mycket noga med att välja exakt rätt komponent. Alla bilar har olika konstruktioner och kardanaxlar, stödlager och upphängningar, och knutar som är tillverkade för en viss bilmodell kan i regel inte användas på andra modeller.