Kopplingen är en del av drivlinan i många olika typer av fordon, till exempel bilar, motorcyklar och lastbilar. När man i vardagen talar om ordet koppling är det emellertid funktionen som används vid manuell växling i personbilar som avses. I bilar som har automatlåda finns ingen koppling utan här används i stället en så kallad momentomvandlare.

koppling

Så här fungerar kopplingen

Kopplingen är den funktion som gör att motorns kraft kan överföras till växellådan. Den både bryter och ansluter kraften mellan de två maskindelarna. När kopplingen är uppe och växel ligger i verkar motorn och växellådan tillsammans, men när kopplingen i stället är nedtryckt finns inte kontakten där. Kopplingen har också en funktion som gör att risken för att växellådan överbelastas minskar. Det är via dämpare på lamellen som denna funktion uppnås.

Kopplingen består i huvudsak av dels själva pedalen, en lamell med så kallade friktionsbelägg och en tryckplatta. Beläggen ligger mot tryckplattan som fungerar som anslutningen till växellådan (via den ingående axeln). När du trycker ned kopplingspedalen släpper trycket mellan stålskivan och lamellen och någon drivning sker alltså inte. När du i stället släpper upp kopplingen ”fäster” lamellen mot skivan och drivning kan ske.

Den typ av lamell som normalt används i personbilar är så kallade torrlameller. Dessa består helt enkelt enbart av ett friktionsbelägg. På motorcyklar är det emellertid betydligt vanligare med lameller som är placerade i olja. Den främsta anledningen är att det skulle vara allt för tungt för föraren att hantera den typen av konstruktion som finns i bilar med enbart kopplingshandtaget på styret.

Sliten koppling

Kopplingen är utsatt för belastning och slitage precis som alla andra delar i bilen. Normalt är det lamellerna som slits ut först och effekten av slitaget är ganska enkelt att upptäcka. Det första du märker är normalt att motorn verkar rusa när färden går i uppförsbackar. Ett annat tidigt ”symptom” på slitna lameller är att det inte krävs att pedalen trampas ända ner för att den ska ”ta”. Andra symptom är att det blir svårare att få i växlarna och att kopplingen verkar slira.

Att ha koll på kopplingen och dess faktiska eller upplevda skick är mycket viktigt. Skulle den gå sönder går det nämligen över huvud taget inte att köra bilen, och sker haveriet när du är ute på vägarna är det bara att rulla in till vägrenen. Där kommer bilen att bli stående tills dess att bärgningsbilen kommer. Kopplingen undersöks alltid vid besiktningen, men funktionen kan försämras snabbt och upplever du att någon av indikatorerna uppräknade ovan finns där bör du boka service för kontroll och eventuellt byte av komponenter.

Att byta koppling på egen hand är fullt möjligt, men för de flesta torde det vara en alltför komplicerad process att utföra själv, särskilt som det är rekommenderat att hela kopplingssystemet byts ut.