En länkarm är inte en bildel som är unik för bilar utan kan vara en del av hjulupphängningen på diverse olika typer av fordon. När det gäller just bilar fungerar länkarmen som länken mellan bilens ram och spindelleden. Normalt är den triangelformad och den har två fästpunkter kring vilka den kan vridas. Materialet är normalt gjutjärn, men aluminium är ett annat vanligt material. För att komplettera finns bussningar av olika typer.

Länkarm

Den lite större delen av triangeln, det vill säga basen, monteras mot själva ramen på bilen och den smalare delen monteras mot spindelleden (om den inte är integrerad i länkarmen). Normalt används en länkarm per hjul, men det finns också bilar som har dubbel fjädring, så kallad MacPherson-fjädring.

Länkarmen är en ofta förbisedd bildel i hjulupphängningen/fjädringen, inte minst eftersom den inte är helt lätt att identifiera för den genomsnittlige bilägaren. Samtidigt är den extremt viktig eftersom den är central för att hålla hjulet på plats på bilen.

Slitna länkarmar

Länkarmar slits löpande till exempel på grund av rost, och det finns också risk för skador om bilen utsätts för stora stötar. Ett sätt att upptäcka att det är problem med länkarmarna är att det uppstår missljud när bilen rullar över gupp och andra ojämnheter. Missljudet består i ett metalliskt och ihåligt ljud.

Ett metalliskt och ihåligt ljud behöver dock inte betyda att det är fel på just länkarmarna. Flera andra skador och slitage på hjulupphängningen kan ge upphov till sådana missljud (slitna spindelleder, styrstag, krängningshämmare, med mera). Varningstecknet finns dock där och börjar bilen låta när du kör på ojämnheter bör du snarast undersöka länkarmarnas skick och vid behov köra bilen till verkstad.

Rostiga länkarmar – vanlig orsak till körförbud

På besiktningen utförs alltid en noggrann kontroll av bilens länkarmar och upptäcks det då rost eller att länkarmarna är skadade på annat sätt kommer bilen automatiskt att få en anmärkning. I lite mer allvarliga fall kommer omedelbart körförbud att utfärdas.

Att körförbud utfärdas beror på att länkarmens nedsatta funktion helt enkelt gör att det finns risk för separation av hjulet från bilen, med risk för mycket allvarliga skador som följd.

Byte av länkarm

Det finns två sätt att byta länkarm, och vilken du kan använda beror på hur länkarmen är konstruerad. Är den separat från spindelleden går det att byta endast länkarmen, men om den är integrerad med spindelleden är det enda alternativet att byta hela bildelen. Vad gäller bussningar finns normalt möjligheten att pressa ur dem och byta dem utan att ens behöva montera av länkarmen.

En länkarm för en modern bil kostar i genomsnitt omkring 1000 kr både i bilvaruhusen och hos de butiker som säljer bildelar online. Det är då en integrerad länkarm/spindelled du får för pengarna inklusive bussningar. Monteringen kan du möjligheten göra själv, men eftersom det rör ett lite mer känsligt område av bilen kan du med fördel vända dig till en bilverkstad. Känner du dig minsta osäker på vilken produkt du behöver och/eller hur du gör för att byta ut länkarmen rekommenderar vi att du söker upp en fackman.