Växellådan är en central del av kraftöverföringen från en motor till drivningen på hjulen. Av den anledningen är det givetvis så att det finns växellådor i alla typer av fordon. Här har vi emellertid fokus på växellådans funktion i personbilar.

Växellåda

Växellådans uppgift är att styra kraftöverföringen i form av varvtal och vridmoment, det vill säga utväxlingen. Rent tekniskt (för manuella växellådor) går det till genom att kugghjul av olika storlek kuggar i varandra (ett par för varje växel) Ett mindre kugghjul som kopplas mot ett större ger ett ökad vridmoment men en minskad fart medan ett stort kugghjul som kopplar på ett mindre ger ett ökat varvtal (fart) men samtidigt ett mindre vridmoment. I de flesta växellådor finns även en växel som vänder drivningen så att bilen kan köras bakåt (backväxel).

Varför behövs växellådan?

Det är en bra fråga! Svaret är att det beror på att det krävs en styrande funktion som synkar förbränningsmotorns effekt med hjulen. Vid ökad effekt från motorn måste effekten (varvtal/vridmoment) matchas med hjulens rotationshastighet.

Det finns två typer av växellådor, nämligen manuell växellåda och automatisk växellåda. En manuell växellåda kräver manuell hantering med kopplingspedal och växling med en spak (alternativt paddlar på ratten), medan automatlådor är just automatiska och någon koppling finns inte. På automatlådan måste föraren emellertid först välja ”Drive” bland alternativen i växelväljaren för att kunna föra bilen framåt. Övriga alternativ är (P)arking, R(everse) och N(eutral).

Antalet växlar i en manuell växellåda är normalt fem eller sex, detta exklusive backväxeln. I en automatlåda kan antalet vara betydligt fler och det finns moderna bilar med upp emot 8-9 automatiska växlar. Idén med att lägga till växlar är att bättre kunna matcha momentet för att på så vis minska bränsleförbrukningen.

Problem med växellådan

Växellådan är en bildel som normalt inte krånglar särskilt ofta. Samtidigt ska du vara mycket noggrann med att försöka upptäcka eventuella brister och fel. En växellåda som inte fungerar som den ska kan ge upphov till stora problem och skulle hela växellådan haverera kan du räkna med att det blir en mycket kostsam affär att byta den. Så fort du upptäcker något av nedan symptom på fel kan det vara klokt att köra bilen till närmaste verkstad.

  • Det är svårt att växla även om kopplingen är helt nere
  • Du känner en bränd lukt från motorn
  • Bilen ”tappar” växeln när du kör
  • Kopplingen tar inte
  • Växellådan ger ifrån sig ljud
  • Det uppstår glapp mellan gaspådrag och ökad hastighet

Mindre fel på drivlinan behöver inte vara kostsamma operationer och är du händig och har erfarenhet av att reparera bilar kan du med stor sannolikhet göra justeringar/reparationer själv. Börja med att kontrollera fästen och synkringar för att se om det är i någon av de delarna som problemet sitter.